Persoonlijke pagina - FR

Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel engageert zich om het platform Geodata.leefmilieu.brussels toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft het platform Geodata.leefmilieu.brussels.

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties.

 • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking.
 • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet.
 • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden.
 • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter.
 • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken.
 • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld.
 • Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

  Gedeeltelijk conform.

  Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van het platform Geodata.leefmilieu.brussels:

  Een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp van het advies en regelmatige herzieningen van Anysurfer en de technische dienstverlener voor de ontwikkeling van dit applicatieplatform.

  Niet-toegankelijke inhoud:

  Het bijzondere geval van de kaarten

  De gegevens in de zogenaamde interactieve kaarten zijn niet toegankelijk. Er is echter bijzondere aandacht besteed aan het duidelijk toegankelijk maken van de contextuele informatie bij de kaarten en het downloaden van de daarin weergegeven gegevens. Er kan ook worden genavigeerd in de interactieve kaarten via het toetsenbord (verplaatsing in de kaart en zoom).

  De grote gegevensvolumes

  Het volume van de weergegeven gegevens kan soms groot zijn en gemakkelijk duizenden items overschrijden. De visualisatie- en filtertabellen van gegevens op Geodata zijn handig om de informatie te verfijnen. Het daadwerkelijk lezen van de gegevens zal daar echter niet zo eenvoudig zijn als met tools die meer specifiek zijn bedoeld voor de visualisatie van grote datasets. Daarom kan bij het maken van de kaarten een directe link voor het downloaden van gegevens ter beschikking worden gesteld, zodat de gebruikers deze informatie kunnen bekijken met de tool van hun keuze.

  De grafische syntheses

  Soms worden andere grafische voorstellingen dan kaarten gemaakt om de gegevens weer te geven. Hoewel bij het ontwerp aandacht wordt besteed aan de kwaliteit en leesbaarheid ervan, zijn ze niet voor iedereen volledig toegankelijk. Deze afbeeldingen zijn echter over het algemeen vergezeld van een tekstuele samenvatting met de gepresenteerde informatie. Soms is een tekstuele synthese niet mogelijk of te complex om weer te geven, in het bijzonder voor bepaalde 3D-visualisaties en grafieken.

  Ruimtelijk data-onderzoek

  Bepaalde gespecialiseerde Geodata-applicaties leveren rechtstreeks informatie over een ruimtelijke referentie (zoals cartesolaire.brussels, via het genereren van een rapport per adres). Anderzijds is er voor meer algemene gevallen, en in het bijzonder voor de Atlas, nog geen oplossing om een ​​selectie van de beschikbare informatie te geven op basis van een geografische referentie (adres, wijk, gemeente ... ).

  Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

  Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 8 juli 2021.

  Feedback en contactgegevens

  Als u specifieke behoeften over dit onderwerp identificeert, kunt u contact met ons opnemen via geodata@environnement.brussels. Wij kunnen u de informatie geven die u nodig heeft en nauwkeuriger inschatten welke ontwikkelingen moeten worden overwogen om aan deze behoeften te voldoen.

  De dienst Info-Leefmilieu

  De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt ook een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

 • Tél. : +32 (0)2 / 775.75.75
 • Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
 • We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.

  Wij horen ook graag uw mening over de inspanningen die we leveren om ons platform toegankelijker te maken. Bezorg ons uw opmerkingen en suggesties via ons contactformulier.